1Половякова Л. Мати- символ добра на землі: сценарій/Л. Половякова // Шкільна бібліотека, 2008. т.№4.-С.94-98