1Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні: Указ.,20.03 08 №244 // Орієнтир, 2008. т.№10.-С.10