1Медведько О. Якою бути українській прокуратурі?/О. Медведько // Урядовий кур'єр, 2006. т.15 серпня .-С.5