1Куліков Г. Про диференціацію розмірів мінімальної заробітної плати/Г. Куліков // Праця і зарплата, 2008. т.№15.-С.4-5,7