1Дроздовський Д. Поетичний світ Максима Рильського/Д. Дроздовський // Українська культура, 2008. т.№3.-С.36-38