1Могильницька Г. Сценарій вечора пам'яті до 75-річчя голодомору/Г. Могильницька // Українська культура, 2008. т.№3.-С.32-33