1Кокіна В. Державна допомога дітям/В. Кокіна // Урядовий кур'єр, 2008. т.17 квіт. .-С.7