1Адамов Б. Розвиток інноваційної діяльносьті в Донецькій області/Б. Адамов // Меркурий, 2008. т.№3.-С.8-11