1Калєніченко Н. Присвоєння ідентифікаційного номера та відмова від нього/Н. Калєніченко // Праця і зарплата, 2008. т.№15.-С.17