1Лильо-Откович З. Український пейзажний живопис.ХІХ-початку ХХ сторічча/З. Лильо-Откович. - 2007