1Закон України Про внесеня змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією" щодо суб'єктів корупційних діянь та інших правопорушень.,23.02.06 №3490-4 // ВВРУ, 2006. т.№32