1Матюшкина Т. Еміль Золя та його "новий роман" ("Земля")/Т. Матюшкина // Всесвітня література та культура, 2008. т.№4.-С.31-38