1Фінчук Г. Особливості творчості Проспера Меріме/Г. Фінчук // Всесвітня література та культура, 2008. т.№4