1Екологічний моніторинг // Бібліотека Всеукраїнської екологічноі ліги, 2008. т.№1.-С.1-34