1Рибалко В. Тепло душі- кожній людині/В. Рибалко // Соціальний захист, 2008. т.№3.-С.36-37