1Адамович С. Консолідаційна діяльність загальної Української Ради/С. Адамович // Історія України, 2008. т.№14.-С.1-6