1Качурівська Л. Мамо рідна, хай святиться ім'я твоє: сценарій/Л. Качурівська // Українська література в загальноосвітній школі, 2008. т.№4.-С.11-13