1Загородний А.Г. Фінансово-економічний словник/А.Г. Загородний, Г. Вознюк. - 2007