1Стус Д. Василь Стус: життя як творчість/Д. Стус. - 2005