1Латік В. Основні показники рівня населення/В. Латік, О. Христенко // Праця і зарплата, 2006. т.№22.-С.22-24