1Ларіонова Л. Туризм- категорія економічна/Л. Ларіонова // Урядовий кур'єр, 2008. т.2 квіт. (№61) .-С.19