1Мороз В. Призначення компенсацій, допомоги та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/В. Мороз // Юрист консультує, 2008. т.№15.-С.1-4