1Мороз В. Стягнення аліментів на дітей у разі виїзду одного з батьків на постійне місце проживання в іноземну державу/В. Мороз // Юрист консультує, 2008. т.№16.-С.1-4