1Мороз В. Оплата праці під час відрядження/В. Мороз // Юрист консультує, 2008. т.№14.-С.1-4