1Кулініч М. "Японія- це презумція поваги..."/М. Кулініч // Зовнішні справи, 2008. т.№4.-С.10-13