1Псібник з питань застосування законодавства про вибори нарадних депутатів України: Для членів дільн. вибор. коміс. "На виборах нар. деп. України 26 березня 2006 року".. - 2005