1Семашко И.И. Сто великих женщин/И.И. Семашко. - 2005