1Кулиняк Д. Повернення Петра Калнишевського/Д. Кулиняк // Урядовий кур'єр, 2006. т.12 серпня .-С.11