1Мороз В. Класний керівник та доплата за класне керівництво/В. Мороз // Юрист консультує, 2006. т.№30.-С.5-6