1Олуйко В. Шляхи удосконалення системи місцевого самоврядування/В. Олуйко // Юридичний вісник України, 2006. т.№32.-С.1,5