1Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні. - 2005