1Індекс інфляції // Урядовий кур'єр, 2008. т.8 квіт. (№65) .-С.4