1Рябець А. Удосконалення правового регулювання оплати праці/А. Рябець // Економіка.Фінанси.Право, 2008. т.№2.-С.3-5