1Конвенція про охорону біологічного різноманіття // Бібліотека Всеукраїнської екологічноі ліги, 2007. т.№11.-С.2-24