1Забруднення: екологічні аспекти // Бібліотека Всеукраїнської екологічноі ліги, 2007. т.№12.-С.2-24