1Поліщук І. Нелегкий польський шлях/І. Поліщук // Політика і час, 2006. т.№6.-С.37-48