1Шкляр Л. Етнополітика незалежності/Л. Шкляр // Політика і час, 2006. т.№6.-С.62-74