1Сташків Т. Про додаткову відпустку одинокій матері/Т. Сташків // Праця і зарплата, 2008. т.№13.-С.16-17