1Гайдуков Л. Альянс без погонів/Л. Гайдуков, С. Терешко // Політика і час, 2006. т.№6.-С.3-13