1Буковинський С. До питання здійснення бюджетної політики в Україні/С. Буковинський // Фінанси України, 2007. т.№11.-С.3-42