1Кіндратець О. Міжцивілізаційні конфлікти в Європейскому Союзі та шляхи їх врегулювання/О. Кіндратець // Політика і час, 2006. т.№6.-С.14-21