1Сльозко Т. Капітал: об'єкт обліку чи інструмент його організації?/Т. Сльозко // Фінанси України, 2007. т.№11.-С.128-137