1Голубєва Т. Козацький рід!/Т. Голубєва // Освіта, 2008. т.№12.-С.6-7