1Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання/С.І. Головащук . - 2004