1Покрищук В. Про сучасний стан та проблеми розвитку ринку праці в Україні/В. Покрищук // Праця і зарплата, 2008. т.№12.-С.3-5