1Добродій Т. Прот податок з доходів фізичних осіб/Т. Добродій // Праця і зарплата, 2008. т.№12.-С.20