1Сташків Т. Про надання відпусток та виплату вихідної допомоги/Т. Сташків // Праця і зарплата, 2008. т.№12.-С.17