1Про щомісячну адресну допомогу пенсіонерам // Праця і зарплата, 2008. т.№12.-С.5