1Нагребецька І. Інноваційна модель: потрібні системні зміни/І. Нагребецька // Урядовий кур'єр, 2008. т.25 бер. (№55) .-С.6-7