1Економіка України за січень- лютий 2008 року // Урядовий кур'єр, 2008. т.25 бер. (№55) .-С.8